– Det vi vil er at de ser mer individuelt på pasienter og pasientgrupper. Å se alle pasienter under ett, blir urettferdig for en del, sa Olav Ljosne, leder i Blodkreftforeningen, til Dagsrevyen 9.februar 2020.

–  Stortinget har lovfestet NyeMetoder, til tross for at alle høringsinstanser var i mot dette. NyeMetoder er et system som vi mener har alvorlige feil og mangler som koster liv og leveår for norske pasienter. Saken med manglende innføring av vedlikeholdsbehandling for transplanterte benmargspasienter fører til at mange pasienter mister nærmere tre leveår, på grunn av slike systemfeil, sier Ljøsne.

Se innslaget på Dagsrevyen fra 09022020 HER

Alvorlige konsekvenser

Høsten 2018 fikk blodkreftpasienter oppleve følgene av de alvorlige systemfeilene i NyeMetoder. Flere feilberegninger hos Legemiddelverket, medførte at en vedlikeholdsbehandling (Revlimid) som øker livslengden til transplanterte benmargskreftpasienter med nærmere tre år, ikke ble innført i Norge.
Saken startet med introduksjon av en vedlikeholdsbehandling, som vil kunne forlenge livet til ca. 100 norske pasienter med benmargskreft (myelomatose) med to – tre år. Dette viser internasjonal forskning.

Feilberegning

Legemiddelverket beregnet at innføringen behandlingen ville koste flere hundrede millioner kroner, og mente at dette ikke var en forsvarlig bruk av helsevesenets begrensede ressurser. Denne beregningen var feilaktig viser informasjon fra hematologer i Norge og legemiddelprodusenten. Basert på Legemiddelverkets regnestykke og uten å ta hensyn til rabatt-tilbud fra produsenten, sa de fire regionale sykehusdirektørene i Beslutningsforum nei til behandlingen ved årsskiftet. Blodkreftforeningen protesterte, legene protesterte og produsenten av legemiddelet protesterte, og viste til regnefeilene og pasientenes utfordringer. På grunn av oppbyggingen av systemet NyeMetoder kom ikke protestene frem, og avslaget ble ene og alene baserte på Legemiddelverkets regnestykke.

–  Beslutningsforum følger Legemiddelverkets vurderinger mer eller mindre blindt. Det er i realiteten helseøkonomer i Legemiddelverket som bestemmer hvilke medisiner som pasienten kan få bruke.  Dette er feil. Åpenhet, faglige vurderinger fra hematologer og hensynet til den enkelte pasient må være primærfokus. I tillegg må beregningene til helseøkonomene være kjent for alle, sier Ljøsne.

Høie må rydde opp!

Helseministeren har ansvaret for NyeMetoder, systemet som avgjør hvilke behandling pasienter får på norske sykehus. Dette systemet har alvorlige feil og mangler som koster liv og leveår for norske pasienter. Mange benmargspasienter mister nærmere tre leveår, på grunn av slike systemfeil. Systemfeilene er Helseministerens ansvar, Blodkreftforeningen mener at han må pålegges av Stortinget å rette opp feilene før sommeren.