Nylig ble nettstedet MED.hjelper lansert, dette er en portal som informerer om kliniske studier av utprøvende behandling og mulighetene for å delta i disse. Målet er å gi håp til enkeltmennesker, og bidra til at stadig bedre måter å behandle sykdom på.
MED.hjelper vil kunne brukes for kliniske studier innen alle fagområder, både i primær- og spesialisthelsetjenesten, og av både pasienter og helsepersonell.

Utviklet gjennom lagarbeid

Bak MED.hjelper står VIS (Vestlandets Innovasjonsselskap), og forskningssenteret Neuro-SysMed (Helse Bergen HF og Universitet i Bergen) som har initiert samarbeidet, MED.hjelper er utviklet gjennom lagarbeid, med blant annet pasientorganisasjoner, EUPATI Norge, helseforetak, NorCRIN, helseklynger og strategiske partnere i helsenæringen.

Pressemelding fra Universitetet i Bergen om MED.hjelper: Terskelen skal bli lavere for syke å bli med på utprøvende behandling