Olav Ljøsne– Som mange ganger tidligere baserer avslaget seg på pris. Denne gangen dreier det seg om en behandling vi har ventet på, som vil gi mange pasienter nytt håp, og hvor metodevurderingen var ferdigstilt for seks måneder siden.  Vi er nå bekymret for at innføringen av Teclistamab vil dra ut i tid, noe vi har vært vitne til i mange tidligere prosesser, og hvor de som trenger behandlingen mest, pasienter med myelomatose som er i ferd med å gå tom for behandlingsopsjoner, blir de som må ta støyten, sier Olav Ljøsne leder i Blodkreftforeningen.

Vil revolusjonere behandlingen av myelomatose

Fredrik Schjesvold –  Teclistamab er nok den beste medisinen som noen gang er avslått for behandling av myelomatose, men forhåpentligvis vil medikamentet likevel bli tilgjengelig i fremtiden, og senere i høst skal også CAR-T vurderes. Immunterapi, som teclistamab er et eksempel på, kommer til å revolusjonere behandlingen av myelomatose, men vi må også huske på at det er en ressurskrevende behandling å gi, og krever kompetent personell rundt pasienten, spesielt i startfasen. Medikamentet ville  vært aktuelt for mange pasienter, men siden det ville vært en viss kapasitetsutfordring for sykehusene tror jeg ikke så mange flere enn 50 pasienter ville fått behandlingen per år fra nå, sier Fredrik Schjesvold, leder av Oslo myelomasenter.

Les mer om behandling av myelomatose med bispesifikke antistoffer.

Beslutning fra 28.08.23: Teclistamab (Tecvayli) innføres ikke som monoterapi til behandling av voksne med residiverende og refraktær myelomatose, som har fått minst tre tidligere behandlinger, inkludert et immunmodulerende middel, en proteasomhemmer og et anti-CD38-antistoff, og har vist sykdomsprogresjon under siste behandling. 
Det er ikke dokumentert at nytten står i et rimelig forhold til prisen på legemidlet.
https://nyemetoder.no/moter-i-beslutningsforum-for-nye-metoder