I likhet med Blodkreftforeningen, peker Schjesvold på at Beslutningsforum i en rekke saker har sagt nei til medisiner som ville forlenget livet til myelomatosepasienter, og at det er åpenbart at systemet for Nye Metoder ikke fungerer.

– NyeMetoder er et system som vi mener har alvorlige feil og mangler som koster liv og leveår for norske pasienter, sier Olav Ljøsne, leder i Blodkreftforeningen.
Dette har Blodkreftforeningen vært tydelige på, og ropt varsko om, i flere høringsinstanser og debattinnlegg.
– Saken med manglende innføring av vedlikeholdsbehandlingen Revlimid i 2018 er et godt eksempel på slike systemfeil.  For transplanterte benmargspasienter fører denne avgjørelsen til at mange mister nærmere tre leveår, sier Ljøsne.

Schjesvold viser til at i praksis, så har Beslutningsforum ikke godkjent noen av de foretrukne behandlingene for myelomatose.

–  Av de åtte behandlingene som har blitt avgjort for myelomatose, (benmargskreft) har Beslutningsforum sagt nei til de tre med den sterkeste overlevelsesgevinsten, og godkjent de fem med den dårligste – eller i hovedsak manglende – overlevelsesgevinsten, sier Schjesvold til Dagens Medisin.

Les hele saken her: Slår alarm om tilgang til medisiner for pasienter med benmargskreft, Dagens medisin, 21.06.2020.

Saken var toppsak på Kveldsnytt, 21.06.20, innslaget ser du her.