Leder av SLV, Audun Hågå, legger i Healthtalk nylig skylden på ansattflukt til bedre betalte jobber i legemiddelindustrien. Hågå og hans folk har ikke lykkes med å bygge opp et faglig miljø på metodevurdering. Eneste løsningen de ser er å ansette flere.

Trenger en ny ledelse i SLV

− Det forteller meg at det beste for pasientene er at helseministeren bytter ut toppledelsen i SLV. I stedet for å skylde på andre, trenger pasienter i Norge nå en ledelse i SLV som ser på egen organisering og hvor utgangspunktet må være å sikre best mulig pasientbehandling. Metodevurderinger krever nytenking og må effektiviseres basert på at alle aktører i bransjen samarbeider for å finne gode og raske løsninger som sikrer pasientene raskest mulig tilgang på nye livsmuligheter, sier leder i Blodkreftforeningen Olav Ljøsne. I dag ser det ikke ut som om pasientene har prioritet, sier Ljøsne.

Han mener at SLV i alt for stor grad kompliserer og akademiserer beregningene som legges til grunn for om en medisin skal finansieres av det offentlige eller ikke. Dette er medisin som allerede er godkjent for bruk i Europa av det europeiske medisinbyrået (EMA) hvor Norge er medlem.

‒ De fleste studiedata som viser effekt er tilgjengelig. Helt eksakt analyse er det oftest ikke mulig å komme frem til. Her må man akseptere enklere analysemetoder. Dagens system har ført til at vi som representerer pasientene ser på et embetsverk og legemiddelindustri som krangler og legger skyld på hverandre, i stedet for å gå i en fornuftig dialog og finne gode løsninger, sier Olav Ljøsne.

Lenke til referert sak i HealthTalk:

Høy utskiftning av ansatte i Legemiddelverket bekymrer ledelsen – køen av legemidler som skal metodervurderes vokser. HealthTalk, 07.07.22

Lenke til artikkel om saken:

Statens Legemiddelverk kritiseres for lange køer: — Bør ringe noen bjeller, Nettavisen 28.07.22