Her ser du opptak av webinaret Venter norske kreftpasienter for lenge på moderne kreftbehandling? 10.03.2021

Webinaret var et temamøte om tiden det tar før nye behandlingsmetoder er tilgjengelige, som innspill i evalueringen av Nye Metoder og debatten om utviklingen av systemet.