Foreningen ble stiftet på Montebellosenteret på Lillehammer, 13. november 1991 og fikk navnet «Norsk Forening for Benmargstransplanterte». Dette fortsatte foreningen å hete frem til juni 2008, når foreningen endret vedtektene til også å inkludere leukemipasienter som ikke er stamcelletransplanterte – med denne endringen byttet foreningen navn til «Margen». I 2013 endret foreningen navnet til Blodkreftforeningen for dermed å favner alle pasienter med blodkreftrelatert sykdom.

Vårt hovedmål er å bidra til et bedre liv for medlemmene, blant annet ved å:

  • være til støtte for blodkreftrammede og deres pårørende, og drive likepersonarbeid
  • formidle pasient- og pårørenderettet informasjon om blodkreft, spesielt om framskritt og nye behandlingsmetoder, samt om foreningens virksomhet
  • interessearbeid ovenfor politikere, myndigheter og helsevesen
  • profilering ovenfor allmenheten om blodkreft og foreningens virksomhet

Sammen er vi sterkere!

Bli medlem!

Hovedmedlemskap er for alle som har, eller har hatt blodkreftrelaterte sykdommer, eller er stamcelletransplanterte, samt pårørende til disse gruppene og andre personer med uttalt interesse for blodkreftrelatert sykdom. Hovedmedlemskap koster kr 250,- per år.

Velg Familiemedlemskap dersom du ønsker å melde inn deg selv og dine familiemedlemmer. Medlemmer i et familiemedlemskap må bo i samme husstand. Familiemedlemskap koster kr. 500,- per år.

Støttemedlemskap er for familiemedlemmer som ikke bor sammen med hovedmedlemmet og som ønsker å støtte Blodkreftforeningens arbeid. Støttemedlemmer får ikke informasjon fra Blodkreftforeningen tilsendt i posten, som for eksempel medlemsbladet. Støttemedlemskap kr. 100,- per år.

Meld deg inn nå