Kronisk lymfatisk leukemi – KLL – er en sjelden blodkreftsykdom. Hvert år får rundt 340 mennesker i Norge diagnosen. I denne podcasten blir sykdommen, diagnosen og behandlingen av KLL belyst. Medvirkende er Geir Tjønnfjord, professor ved institutt for klinisk medisin UiO, Olav Ljøsne, leder i Blodkreftforeningen og Halfdan Ihlen pensjonert professor i kardiologi og som selv har diagnosen KLL.

Nye behandlingsmuligheter for kronisk lymfatisk leukemi, HealthTalk 10.06.2020