Myelomatosepasienter taper flere års levetid

Fredrik Hellem Schjesvold, leder av Oslo myelomatosesenter

Kreftlege og leder for Oslo myelomatosesenter, Fredrik Schjesvold, slår alarm om tilgang til nye medisiner for norske myelomatosepasienter.

Publisert 22. juni 2020

I likhet med Blodkreftforeningen, peker Schjesvold på at Beslutningsforum i en rekke saker har sagt nei til medisiner som ville forlenget livet til myelomatosepasienter, og at det er åpenbart at systemet for Nye Metoder ikke fungerer.

Leder i Blodkreftforeningen, Olav Ljøsne.
Foto: Ali Hamza, HealthTalk.

– NyeMetoder er et system som vi mener har alvorlige feil og mangler som koster liv og leveår for norske pasienter, sier Olav Ljøsne, leder i Blodkreftforeningen.
Dette har Blodkreftforeningen vært tydelige på, og ropt varsko om, i flere høringsinstanser og debattinnlegg.
Saken med manglende innføring av vedlikeholdsbehandlingen Revlimid i 2018 er et godt eksempel på slike systemfeil.  For transplanterte benmargspasienter fører denne avgjørelsen til at mange mister nærmere tre leveår, sier Ljøsne.

Schjesvold viser til at i praksis, så har Beslutningsforum ikke godkjent noen av de foretrukne behandlingene for myelomatose.

–  Av de åtte behandlingene som har blitt avgjort for myelomatose, (benmargskreft) har Beslutningsforum sagt nei til de tre med den sterkeste overlevelsesgevinsten, og godkjent de fem med den dårligste – eller i hovedsak manglende – overlevelsesgevinsten, sier Schjesvold til Dagens Medisin.

Les hele saken her: Slår alarm om tilgang til medisiner for pasienter med benmargskreft, Dagens medisin, 21.06.2020.

Saken var toppsak på Kveldsnytt, 21.06.20, innslaget ser du her.