Mange innspill til evalueringen av Nye metoder

‒ Vi synes det er uakseptabelt at Beslutningsforum sier nei til å tillate behandlinger som gjør at pasienter opplever lavere risiko og reduserer behovet for å reise inn til sykehusene. Hele samfunnet er pålagt store begrensninger på grunn av koronatiltakene, og her har man muligheten med et enkelt grep å gjøre situasjonen enklere for svært syke mennesker. At man sier nei til dette, er helt uforståelig og vi følger dette opp videre, sier Olav Ljøsne.

Blodkreftforeningen er en av mange foreningen som har levert innspill til evalueringen av Nye metoder. Blant annet har vi pekt på bruk av fagutvalg som et godt eksempel på reell brukerdeltakelse, men vi har også pekt på problematikken rundt tidsbruk og lagt vekt på viktigheten av å få en evaluering av premissleverandørene.
– Vi vil ha en åpenhet rundt prisspørsmålet. Vi har forståelse for at prisen er en del av forhandlingsrunden, men vi vil ha mer innsyn i hvilke kriterier som legges til grunn, hva som skjer i forhandlingene og hva som er smertegrensen, sier Olav Ljosne, leder i Blodkreftforeningen, til Dagens medisin 27.04.20

Publisert 27. april 2020

– Vi vil ha en åpenhet rundt prisspørsmålet. Vi har forståelse for at prisen er en del av forhandlingsrunden, men vi vil ha mer innsyn i hvilke kriterier som legges til grunn, hva som skjer i forhandlingene og hva som er smertegrensen, sier Olav Ljosne, leder i Blodkreftforeningen, til Dagens medisin.

Les hele saken i Dagens medisin: Tydelige innspill til evalueringen av Nye metoder, 27.04.2020

Les Blodkreftforeningen sitt innspill her:
Vårt innspill til evaluering av system for Nye Metoder