Calquence ble i november 2019 godkjent i USA til behandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Christina Malmberg Hägerstrand, pressesjef for Norden og Baltikum i AstraZeneca, forteller at Calquence ligger til godkjenning til behandling av KLL pasienter i Europa, men at man ikke kan si noe om tidsperspektivet for når det blir godkjent, eller om legemiddelet vil være tilgjengelig for pasientgruppen i Norge etter hvert.

– Studien som nå er godkjent er isolert til COVID-19, og heter Calavi. Her vil vi i løpet av april rekruttere over 400 pasienter, fra USA og noen andre land, forklarer Malmberg Hägerstrand.

Calquence - et betennelsesdempende legemiddel

Calquence er et betennelsesdempende legemiddel og tilhører en gruppe kreftlegemidler som heter Bruton tyrosinkinase-hemmere (BTK). Kliniske studier har vist at pasienter med KLL som får Calquence forsinker progresjon av KLL og har vist gode resultater for nydiagnostiserte KLL pasienter. For pasienter med COVID-19 håper man at Calquence kan motvirke den livstruende immunreaksjonen noen pasienter får.

Les mer om Calavi-studien:
AstraZeneca tester kreftlegemidlet Calquence på pasienter med coronavirus – viser lovende resultater, Healthtalk, 15.04.20