inger Margrethe slinning I anledning Verdens blodgiverdag 14.juni takker vi alle blodgivere. Blod er viktig medisin for blodkreftpasienter, som er den største brukergruppen av blod i Norge.  

-  Det å få flere til å bli blodgiver og benmargsgiver, er min fanesak, sier Inger Margrethe Slinning, hovedstyremedlem i Blodkreftforeningen og engasjert i ressursgruppen for blodgivning i Røde Kors. Inger Margrethe har selv vært blodgiver i 35 år og brenner for blodgivning. 

-  Nå jobber vi for å få flere yngre blodgivere, og vi må flere til å registrere seg i benmargsgiverregisteret. Jeg er selv pårørende til en blodkreftpasient og vet hvor viktig blod er i behandlingen for blodkreftrammede. 
 

50 % vil ha behov for blod

Torill Askjem Aae, sykepleier på Blodbanken i Oslo. I Norge er det kun 3 % av befolkningen som gir blod per i dag, men nesten halvparten av alle her i landet kommer til å få behov for blod eller produkter laget av blod i løpet av livet. -  Vårt mål er å få opp antall blodgivere slik at de utgjør 6- 7 % av befolkningen. Slik det er i dag klarer vi oss akkurat, men vi er redd for å stå med for få givere den dagen det skjer noe unormalt og mange vil ha behov for blod, forklarer Torill Askjem Aae, sykepleier på Blodbanken i Oslo. 

Spent på sommeren

Under koronapandemien hadde blodbanken en oppsving, men nå som folk igjen har flere planer og er på reiser, så er det færre som har tid til å gi blod. Ved Blodbanken i Oslo har de det siste året slitt med å holde seg over den grensen de ønsker å ligge på når det kommer til lagerbeholdningen av blod, og dette skyldes vanskeligheter med å få nok blodgivere.  Nå er de spente på hvordan sommeren blir. Sykepleier Askjem Aae ber alle som kan, om å bidra til fellesskapet. 
- Norge trenger flere givere. Blodgivning er en dugnad, jo flere som gir jo mindre belastning blir det på hver enkelt giver.