På Rikshospitalet i Oslo, ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, holder Benmargsgiverregisteret til. 

Ønsker du å donere stamceller - eller kjenner du noen som kan være aktuelle? 

Friske blodgivere mellom 18 og 40 år kan registrere seg som en mulig donor av stamceller.

Første skritt er å melde seg som blodgiver ved en av landets blodbanker. Se www.giblod.no eller Blodbanken i Oslo.