‒ Dette er en arroganse overfor alvorlig syke pasienter som mangler sidestykke. Her prøver SLV rett og slet å lyve for å dekke over sin egen mangel på ledelse og organisering for å utføre det svært viktige samfunnsoppdraget de har, sier Blodkreftforeningens leder Olav Ljøsne. 

Han understreker at dette er en ny behandling som har vist seg å ha svært god effekt for pasientgruppen og som anbefales av fagmiljøene. 

‒ Det blir som om en alvorlig syk pasient kommer inn på sykehuset og får beskjed om å vente i et år til en lege tar seg tid til å se på en. Det SLV gjør er å frata mange pasienter mulighet til en behandling som kan forlenge livet deres. Mange pasienter med myelomatose har ikke tid til å vente i 358 dager på å få en ny behandlingsmulighet, understreker Ljøsne.

Det demonstrerer at ledelsen i SLV ikke har lykkes med å bygge opp et solid faglig miljø for vurdering av nye medisiner, og nytt navn med flere stillinger vil ikke endre dette.

10. desember 2020 ble behandlingen med medisinen Isatuksimab i kombinasjon med medisinene karfilzomib og deksametason til behandling av pasienter med myelomatose som har fått minst én tidligere behandling, sendt inn til vurdering i Nye Metoder. Nye Metoder er myndighetens system for å vurdere om en ny behandling er verdt pengene det brukes på den sett i forhold til nytte for pasientene og alternativkostnaden ved allerede godkjente behandlinger med andre medisiner. Forslaget ble en måned senere sendt over til Statens Legemiddelverk for såkalt hurtig metodevurdering. Behandlingen er ennå ikke kommet frem til Beslutningsforum for behandling, men nå foreligger den hurtige metodevurderingen fra Statens Legemiddelverk som sier noe om kost-nytte-vurderingen av den nye behandlingsformen. Denne vurderingen har tatt 558 dager fra den kom til SLV og til deres rapport foreligger.

Her er saken slik den står i Nye Metoder