– Vi har nå én kohort for pasienter med hypoplastisk AML/MDS, og én for AML-pasienter med NPM1-mutasjon med tilbakefall (omtrent 30 prosent av AML-pasienter har denne formen for mutasjon). I første omgang vil 8 pasienter inkluderes i hver av disse kohortene, dersom en eller flere har nytte av behandlingen, såkalt clinical benefit, vil vi søke om midler slik at vi kan utvide hver kohort med 16 nye pasienter. 

Gjertsen ser lyst på mulighetene for at blodkreftpasienter skal kunne bli inkludert i IMPRESS. 

– Vi jobber med spennende prosjekter. Et mål for oss er å få etablert nordiske kohorter for pasienter med veldig sjeldne diagnoser, da disse kan være vanskelig å få til med kun norske pasienter. Vi har også gjort en del screening av myelomatosepasienter i IMPRESS, her ønsker vi oss flere armer som kunne være aktuelle for disse pasientene. Lederene av IMPRESS-Norway, professor Åslaug Helland og professor Kjetil Taskén arbeider nettopp med å gjøre studien til et internasjonalt samarbeid. Vi vet også at flere legemiddelfirma ønsker å være med å prøve ut nye kombinasjoner ved tilbakefall av akutt leukemi. 

Også for KLL er det nyheter på gang. Forsker Sigrid Skånland forteller at den første KLL-pasienten er screenet i IMPRESS, og forhåpentligvis vil bli inkludert i løpet av kort tid. 

Om IMPRESS


​I IMPRESS-Norway får pasienter med avansert kreftsykdom tilbud om utvidet molekylær kreftdiagnostikk etter at standard behandling har sluttet å virke. Forskerne undersøker 500 gener hos kreftpasienter for genforandringer og bruker legemidler som allerede er godkjent for bestemte kreftdiagnoser på nye krefttyper, såkalt off-label behandling. 
IMPRESS-Norway er en nasjonal forskerinitiert studie som har som mål å forbedre det offentlige helsevesen ved å implementere presisjonsmedisin i Norge.
Studien er åpen for alle pasienter med kreft som ikke kan kureres, og alle pasienter må ha fått standardbehandling først.

Mer info om IMPRESS