I samarbeid med International Myeloma Foundation inviterte vi helsepersonell, helsemyndigheter og representanter fra legemiddelindustrien til fagseminar om myelomatose 23.oktober. Med oss hadde vi noen av verdens fremste forskere på området.

Vi fortsetter fokuset på myelomatose utover denne uken, med pasientseminarer i Oslo, Bergen og Trondheim. Til sammen er over 400 personer påmeldt ukens seminarer. 

Nikhil C. MunshiAt det har vært en stor utvikling inne medisiner og behandlingsmetoder var professor Nikhil C. Munshi, tydelig på. Ikke minst at det er svært mye spennende som er på gang når det kommer til behandlingsmetoder. 
Munshi er professor ved Harvard Medical School og leder for Basic and Correlative Science, og Jerome Lipper Multiple Myeloma Center på Dana Farber Cancer Institute, i USA .

Ekstra varmt snakket Munshi om immunterapi mot et overflateprotein på kreftcellene som heter BCMA, og om CAR-T celleterapi. Munshi la frem flere studier på CAR-T med svært gode resultater, også for eldre pasienter. Som kjent for mange er CAR-T en svært dyr behandling, men ser man det i perspektiv sammenlignet med andre behandlinger, som ofte pågår over tid, så er CAR-T en kostnadseffektiv behandling mente Munshi. 

Sonja ZweegmanProf. Dr. Sonja Zweegman hadde også tatt turen til Oslo, hun jobber som hematolog og er leder ved Avdeling for hematologi ved VU University Medical Center Amsterdam UM i Nederland. Zweegman holdt et innlegg som handlet om effekten av behandling for de  myelomatosepasienter som er i dårlig form, der sykdommen er aggressiv, eller for eldre og mer skjøre pasienter. Zweegman hadde et særlig fokus på livskvalitet, og hvordan dette kan måles for pasientene. Zweegman fortalte blant annet at livskvalitet ofte ikke ble målt i kliniske studier, noe hun anbefalte forskere å gjøre i mye større grad. 

Hartmut GoldschmidtMed på seminaret var også Hartmut Goldschmidt, som ga et innblikk i dagens praksis for nye myelomatosemedisiner i Tyskland. Goldschmidt er professor i medisin og leder for Multiple Myeloma Program University Hospital i Heidelberg. 

Fredrik Schjesvold fra Oslo Myelomatosesenter var også på plass, han holdt et innlegg om kliniske studier i Norge og hvordan få ny behandling tilgjengelig for norske pasienter. 

I neste nummer av medlemsbladet vårt "I margen" vil du kunne lese mer om nyhetene som ble presentert under fagseminaret.