Nyheten om etableringen av det nye K.G. Jebsen-senter for blodkreft ble sluppet under Blodkreftforeningens seminar om myelogene blodsykdommer 8.februar i Bergen. 

Anne Marie Haga, daglig leder i Stiftelsen Kristian Gerhard JebsenHer var Anne Marie Haga, daglig leder i Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, på plass og delte nyheten om det nye senteret. 

Til sammen bevilger Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen 21 millioner til satsningen. Universitetet i Bergen følger opp med betydelige midler til forskningen ved senteret. Senteret har derfor et budsjett på 43 millioner totalt over de neste fem år.

Det er professor og overlege Bjørn Tore Gjertsen ved Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus som er senterets leder.

Kan endre kurs umiddelbart

Hovedmålet med det nye K.G. Jebsen-senteret for myeloid blodkreft er å utvikle diagnostikk på enkeltcellenivå som avdekker respons på behandling etter timer og dager, og bruke denne informasjonen til å optimalisere eller erstatte den planlagte behandlingen.

bilde av bjørn tore gjertsen– Vi skal utvikle metoder for å avdekke behandlingens funksjon på og i kreftcellene. Vår forskning tyder på at kreftcellene avslører manglende respons timer og dager etter start på behandlingen. Dette betyr at vi kan optimaliser eller skifte behandling umiddelbart, og ikke vente uker eller måneder før kursendring i behandling. Vår forskning tyder på at kreftcellene selv forteller om behandlingen er optimal, forteller senterleder Gjertsen.

– Vi vil utvikle diagnostikk og behandling som følger identiteten til de enkelte kreftcellene nøye. Samtidig kan vi hente ut informasjon om immunceller og støtteceller som påvirker behandlingseffekt. Samlet vil vi ha informasjon om den enkelte pasient som skal gi mulighet til en mer nøyaktig og dynamisk skreddersøm av behandlingen.

Starter nye behandlingsstudier

professor og overlege Bjørn Tore Gjertsen mottar blomsterSenteret skal også øke tilbudet til leukemi-pasienter om å delta i behandlingsstudier. Senteret vil arbeide for styrking av Norsk og Nordisk samarbeid på blodkreftforskning gjennom nye behandlingsstudier.

– Behandling av leukemi har vist vei i utvikling av cellegift målrettet behandling med tabletter, og avansert immunterapi og celleterapi. Senteret vil bygge på disse erfaringene og vi håper at den endelige leveransen vil være ny diagnostikk og banebrytende behandlinger som kan gjøre en tydelig forskjell for mennesker med kreft, sier Gjertsen.

I tillegg til Gjertsen får to andre forskere status som Principal Investigators (PI) i senteret: Professor Simona Chera, Klinisk institutt 2, UiB, og professor Eivind Dale Valen, Institutt for biovitenskap, UiO.

– Senteret vil utgjøre en vesentlig forskjell

Blodkreft kommer i mange former, hvor noen typer har fått helbredende behandling mens andre typer ikke har effektiv behandling.

bilde av olav ljøsne– Det er virkelig gode nyheter at det nå etableres et senter som kan gi bedre presisjon i diagnostikk og behandling. Den nasjonale og internasjonale profilen til senteret tror vi er viktig for å gi bedre behandling for de som har blodkreft, og være en støtte for deres pårørende og samfunnet ellers, sier styreleder Olav Ljøsne i Blodkreftforeningen.

Ingrid Stenstadvold Ross Generalsekretær i Kreftforeningen– Kreftforeningen har stor tro på at etableringen av Norges første kreft-forskningssenter som strekker seg forbi konvensjonell diagnostikk som vevs- og gen-analyser. Vi trenger nye metoder som øker presisjon i behandlingen og som kan redusere giftige fekter, sier generalsekretær i Kreftforeningen  Ingrid Stenstadvold Ross.

Kraftfullt spleiselag

K.G. Jebsen-sentrene kjennetegnes av høy faglig kvalitet og nærhet til pasientbehandling. Det nye senteret bygger på samarbeid mellom sterke fagmiljøer ved Haukeland universitetssykehus og UiB og er et kraftfullt spleiselag mellom institusjonene og stiftelsen. Senteret har ambisjoner om å levere ny banebrytende diagnostikk og behandling – det setter standarden for arbeidet ved senteret og er gode nyheter for kreftpasienter.

–  Vi gratulerer med det nye senteret i Bergen og gleder oss til å få følge med fremover, sier Anne Marie Haga, konstituert daglig leder i stiftelsen.

 

Pasientrettet forskning av høy internasjonal kvalitet

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen har bevilget i alt 804 millioner kroner hvorav 584 millioner kroner til medisinsk forskning i Norge gjennom senterordningen som ble lansert i 2010. Siden starten er det tildelt støtte til 26 medisinske sentre. Alle K.G. Jebsen-sentre etableres i samarbeid mellom stiftelsen og norske medisinske fakulteter og tilknyttede universitetssykehus i Bergen, Trondheim, Tromsø og Oslo, som også bidrar med betydelige ressurser.

I utvelgelsesprosessen er faglig kvalitet overordnet kriterium, og det tas ingen geografiske eller tematiske hensyn.

For oversikt over etablerte sentre, se K.G. Jebsen-sentre for medisinsk forskning – Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen