Pasientreiser HF informerer om at det blir en endring i praksis for distanseberegning når pasienter søker om stønad for reiser uten rekvisisjon. Endringen som trådte i kraft 1. januar 2023, betyr at pasienten selv kan velge å reise enten korteste eller raskeste strekning, og den automatiske utregningen gjøres ut fra raskeste reisevei. 

Har vært ulogisk

Bakgrunnen for endringen, som er besluttet av de fire regionale helseforetakene, bunner i at brukere, politikere og forvaltningen har sett at praksisen, med utgangspunkt i korteste reisevei, har vært ulogisk. For eksempel har kartvisninger kunnet beregne distanse i vinterstengte veier, veier som går i boligfelt i stedet for hovedveier, eller veier som bare er enveiskjørte.

Rita Kilvær i Pasientreiser HF– Når distanseberegningen fra 1. januar tar utgangspunkt i raskeste reisevei, vil det bli mer forutsigbart for brukere hva de får igjen for reisen sin når de søker hos oss, sier administrerende direktør, Rita Kilvær i Pasientreiser HF.

Krav til dokumentasjon

Pasienter som skal søke om å få dekket tilleggsutgifter ved reise med bil, som bomutgifter, parkering, ferje og piggdekk, må fortsatt ha dokumentasjon fra behandleren sin hvis det er medisinske årsaker til behovet for å bruke bil på reisen. Hvis pasienten kjørte bil fordi det ikke var mulig å bruke offentlig transport på hele eller deler av strekningen, må pasienten legge inn forklaring i søknaden på dette.

Tekst: Kjersti Juul