Studien DREAMM-8 viser at belantamab nesten halverer risikoen for utviklingen av sykdommen eller død sammenlignet med standardbehandlingen for myelomatose. Dette er den andre positive studien på kort tid for belantamab, DREAMM-7 viste at myelomatosepasienter med tilbakefall som fikk belantamab i kombinasjon med bortezomid og deksamatasonsom tredoblet progresjonsfri overlevelse. Resultatene kommer etter at Blenrep ble trukket fra det amerikanske og europeiske markedet våren 2023. 
bilde av schjesvold– Dette understreker hvor galt det var at Blenrep ble trukket fra markedet, sier overlege og leder for Oslo Myelomatosesenter Fredrik Schjesvold til HealthTalk. 

I DREAMM-8 studien fikk 302 myelomatosepasienter med tilbakevendende eller refraktær sykdom belantamab i kombinasjon med deksametason og pomalidomid, ett år etter var 71 prosent i live uten at sykdommen hadde forverret seg. 

– De to studiene, DREAMM-7 og DREAMM-8, vil nå lede til en ny godkjenning av dette medikamentet, og det vil da være to aktuelle kombinasjoner, med bortezomib-dex, og med pomalidomid-dex. Belantamab kommer til å spille en viktig rolle i både andre og tredjelinjebehandling fremover, sier Schjesvold til HealthTalk. 

Antistoff legemiddelkonjugat

Belantamab er et såkalt antistoff legemiddelkonjugat (ADC), som binder seg til kreftceller og avgir cellegift direkte i kreftcellene. Dette er etablert behandling med ADC'er for blant annet brystkreft og blærekreft. 

Les mer: 
Blodkreftlegemiddel halverer nesten risikoen for sykdomsprogresjon eller død, HealthTalk 03.06.24
Benmargskreft: Nærmest tredoblet progresjonsfri overlevelse: – Spennende, HealthTalk, 21.02.24