Ingvild Westengen og Siri Lunde  er for tiden i gang med Master i Klinisk sykepleie ved VID vitenskapelige høgskole i Oslo. Temaet for deres masteroppgave er pasienters erfaringer og hvilken betydning dette kan ha for sykepleie. De ønsker å snakke med pasienter som har erfaring med å få og gjennomgå behandling for Akutt Myelogen Leukemi. Forskningsprosjektet er godkjent av REK (regional etisk komite) og Sikt (kunnskapssektorens tjenesteleverandør).

De ønsker å komme i kontakt med 7-10 tidligere pasienter som kan dele sine erfaringer med oss. De prøver å gjennomføre intervjuene i november – desember 2023, og ønsker å avtale med deg når, hvor og i hvilken form intervjuet gjennomføres. De kan komme til deg, finne et egnet sted i nærheten eller gjennomføre telefon/videointervju. Hva passer for deg? Lyst til å høre mer?

Ta kontakt 😊 Du vil få informasjon/samtykkeskjema og kan gi tilbakemelding etter dette. Du vil ha mulighet til å trekke ditt samtykke senere om du ombestemmer deg.

Kontaktinfo: Ingvild.westengen@sthf.no, telefon: 90510877