Protein-kinasehemmeren Scemblix (asciminib) ble 20.11.23 besluttet innført som behandling av Philadelphia- kromosom-positiv kronisk myelogen leukemi (KML) i kronisk fase (Ph+KML-KF) for pasientersom tidligere er behandlet med to eller flere tyrosinkinasehemmere (TKIer). Behandlingen kan tas i bruk fra 1. januar 2024. 

Askiminib er et alternativt legemiddel for pasienter som ikke tåler kinasehemmere (TKI), dette gjelder omtrent 40 prosent av pasientene i denne gruppen, som i utgangspunktet er en liten pasientgruppe. 

Les mer: 
Beslutningsforum 20. november: Innfører legemiddel til blodkreft, Nye Metoder 20.11.23
Beslutningsforum: Disse fikk ja og disse fikk nei i dag, HealthTalk 20.11.23