Det er gledelig å høre at prosjektet så langt har fått veldig positiv respons fra frivillige i nærområdet og pasientene, og turene er allerede godt i gang ! 

Bakgrunn for samarbeidet

Siden 2019 har Avdelingen for blodsykdommer på Rikshospitalet behandlet stamcelletransplanterte blodkreftpasienter i avansert hjemmesykehus (AHS). Dette har vist seg å være veldig vellykket, og sykehuset erfarer at pasientene ønsker denne muligheten fremfor lange sykehusopphold på 4- 6 uker. I 2020 ble konseptet utvidet med fire leiligheter slik at pasienter fra hele landet skal kunne få samme mulighet til å bo «hjemme».
- Vi erfarer at pasientene som bor hjemme sammen med en omsorgsperson, klarer seg bedre en pasientene som er på isolat på sykehuset som fort blir passivisert. Pasienter i AHS er mer aktive i hverdagen, og det er en viktig faktor for rehabilitering og håndtering av sykdom. Derfor startet vi opp et fysisk aktivitetsprosjekt ved avdelingen for de inneliggende pasientene: Tre ganger i uken tas pasientene med ut på tur i nærområdet i ca. 30-60 minutter, hvor det også blir gjort noen øvelser for de store muskelgruppene. Dette prosjektet er tidkrevende for en allerede aktiv og travel avdeling og vi har derfor etablert et fantastisk samarbeid mellom avdelingen og Aktiv mot kreft, forteller Kristin Lien Selvaag, prosjektmedarbeider og videreutvikler av konseptet avansert hjemmesykehus ved Avdeling for blodsykdommer, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. 

Hva skal til for å bli AKTIVvenn?


– Du må ha tid til å gå tur minst en gang i uken (mandager, onsdager eller fredager fra 10.30-12.30). Turene legges til nærområdet ved Rikshospitalet
– Du  må ha godt humør og en positiv innstilling
– Du må ha muligheten til å bidra ukentlig over en viss periode
- Du får muligheten til å være en ressurs for noen som trenger et løft i hverdagen
- Du får muligheten til å bli del av et positivt og aktivt miljø
- Du får muligheten til litt ekstra frisk luft med en takknemlig gjeng

Interessert? ta kontakt her