At pasienter blir hørt er viktig og handler om å involvere sluttbrukerne – pasientene – som har nytte av resultatene i forskning og behandling. 

Vi ønsker å komme i kontakt med deg som er medlem av Blodkreftforeningen og som i dag har et verv som brukermedvirker, enten det er innen forskning, eller i offentlige råd og utvalg på kommunalt eller nasjonalt nivå, eller andre områder hvor du bruker din pasient- og/eller pårørendeerfaring. Bedre oversikt over hvor våre medlemmer er brukermedvirkere hjelper oss i vårt arbeid for å finne brukermedvirkere til nye verv, og i erfaringsutveksling. 
 

Vil du vite mer om brukermedvirkning? 

Les mer om det å være brukermedvirker.

Benytt skjemaet under for å fortelle oss om hvor du er aktiv som brukermedvirker.  

Registrering av verv som brukermedvirker

Medlemskap i Blodkreftforeningen