Dette betyr altså at pasientene i studiene ikke opplevde at kreften utviklet seg i tiden de ble fulgt opp gjennom studiene. I studiene fikk pasientene ulike legemiddelkombinasjoner med venetoklaks. Det er snakk om studiene CLL14 og Murano, som begge er fase 3-studier. Fase 3-studier er den siste fasen før godkjenning av behandlingen, og består ofte av en stor gruppe pasienter (500-5000). 

Les hele saken: Venclyxto opprettholdt progresjonsfri overlevelse i pasienter med leukemi, HealthTalk 13.06.23