Under årets forskningstildeling fikk Scjesvold og hans kollegaer tildelt 7 996 000 kroner til studien, som allerede er godt i gang.
–  Studien startet i 2020 og kommer å gå i mange år, sikkert forbi 2030. Til sammen vil vi inkludere nærmere 400 pasienter i Norge.

Dette går studien ut på

Ved diagnostisering av myelomatose så vet man i dag at resultatene blir bedre jo tidligere behandling startes opp, men det er foreløpig ikke undersøkt om det samme gjelder ved tilbakefall. Per i dag er retningslinjene for å starte behandling ved tilbakefall forbundet med at pasienten må oppfylle visse krav forbundet med relativt stor sykdomsbyrde. Ventetiden frem til kriteriene for oppstart av behandling medfører flere og mer aggressive kreftceller, og dermed har behandlingen dårligere effekt.
I studien undersøker forskerne om det går bedre med pasientene hvis behandlingen startes ved de første tegn på økning av kreftmengden, sammenliknet med å vente slik man gjør i dag.

fredrik schjesvoldTildelingen betyr mye

Schjesvold er svært glad for tildelingen. 
–  Tildelingen gjør at vi nå har økonomi til å gjennomføre studien som planlagt, inkludert mange tilleggsprosjekter som en slik stor og nasjonal studie legger til rette for. Vi har allerede en doktorgradsstipendiat og to studentprosjekter på denne studien, og det kommer til å være data til minst en doktorgrad til. 

Les mer: 
220 millioner kroner til kreftforskning! Kreftforeningen 13.11.23

REMNANT-STUDIEN: Behandling av tidlig tilbakefall av myelomatose, Oslo Universitetssykehus