Forsikringsselskapene selger helseforsikringer som dekker kritisk sykdom, og herunder kreftsykdom. Forsikringsselskaper opererer med klassifiseringer av sykdommer, når det gjelder kreft er forholder forsikringsselskapene seg ofte til at kreftsykdom er de sykdommene som faller inn under kodegruppe C i ICD-10. ICD-10 er en forkortelse for Den internasjonale  klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer, 10. revisjon med senere endringer, fastsatt av Verdens Helseorganisasjon (WHO). Fordi MPN (myeloproliferative neoplasier) havner i kodegruppe D og ikke i kodegruppe C i ICD-10, så er det noen forsikringsselskaper som ikke regner dette som kreftsykdommer. Diagnosene myelofibrose, polycytemi vera og essensiell trombocytemi faller alle inn under fellesbetegnelsen MPN.

Er MPN en form for blodkreft? 

ANders Waage–  Det er ikke tvil om at MPN klassifiseres som blodkreftsykdommer i lærebøker, og sykdommen registreres i Kreftregisteret. I det internasjonale klassifiseringssystemet ICD står for eksempel ET under gruppen "D37-D48 "Andre svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensiale i lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev"som innebefatter både kreft og grensetilfelle mot ikke-kreft. Riktignok ser hematologer på ET som en "snill" kreftsykdom, men det er en kreftsykdom, forklarer Anders Waage, hematolog og overlege ved St Olavs Hospital og professor emeritus ved NTNU. 
Hvorfor blir dette så problematisk ovenfor forsikringsselskaper? 
–  I 
ICD-10-klassifiseringssysstemet står kreft hovedsakelig under maligne neoplasier C90-C95, mens ET, for eksempel, står under neoplasier med usikkert eller ukjent potensiale D37-D48, som innebefatter både kreft og grensetilfelle mot ikke-kreft. Kreft må vurderes for hver enkelt sykdom og ikke automatisk ut fra overskriften på tabellene, sier Olav Ljøsne, leder i Blodkreftforeningen.

Diagnosene MPN er kreft

–   Forsikringene omfatter kreft og kritisk sykdom uten nærmere beskrivelse av grenseoppgangen for kreft/ikke kreft. Da kan det oppstå problemer, og det er tydelig at dette er et uklart område. Det er imidlertid urimelig når forsikringsselskapene lager definisjoner som ikke er i overensstemmelse med den medisinske fagkunnskapen. Dette fører også til at pasienter blir behandlet forskjellig når det gjelder forsikring, sier Waage. 

Fikk avslag

Etter at Ingrid Flaten, 34 år, fikk diagnosen ET i januar 2022 sendte hun i mai søknad om erstatning til sitt forsikringsselskap. Seks måneder senere kom avslaget. 
– Avslaget var begrunnet med at ET ikke var en kreftsykdom, men en benmargssykdom, og oppfylte dermed ikke kravene til kritisk sykdom.  Da ble jeg både rådvill og skuffet. Da jeg fikk diagnosen var jo sjokket stort over at jeg hadde fått kreftsykdom, og nå kom plutselig forsikringsselskapet og sa at jeg ikke hadde en kreftsykdom. Det var forvirrende! 

Nytter å klage

Ingrid lette etter informasjon om diagnosen sin, både på nettet og snakket med leger. Hun fikk mye forskjellig informasjon. Til slutt kom hun i kontakt med medlemmer av en Facebookgruppe for MPN, hvor flere delte sine erfaringer. Noen hadde fått erstatning og andre hadde ikke. I gruppen fikk hun råd om å ta kontakt med Blodkreftforeningen. 
– Jeg sendte en e-post til Olav Ljøsne og fikk raskt svar om at han ville hjelpe meg med saken min. Jeg sendte deretter inn en klage på vedtaket til forsikringsselskapet, i tillegg sendte Olav og Blodkreftforeningen inn et brev med informasjon om at avslaget var feil og at Blodkreftforeningen hadde kontakt med flere ledende hematologer som kunne bistå i saken. På bakgrunn av min klage og brevet fra foreningen så snudde forsikringsselskapet og jeg fikk utbetalt erstatningen. Jeg er veldig fornøyd med bistanden jeg fikk fra Olav og foreningen! 
Olav Ljøsne– Klassifiseringer kan være et komplekst område for forsikringsselskapene, men det er viktig at de sørger for uttalelser fra kvalifiserte medisinske eksperter. Vi har ledende norske og internasjonale hematologer i ryggen når vi sier at diagnosene MPN er kreft og dermed oppfyller vilkårene til kritisk sykdom. Dette bekreftes for øvrig også i WHO sin klassifisering og diagnostiske kriterier for MPN fra 2016, sier Ljøsne. 

Håper flere klager

I ettertid har Ingrid oppdatert medlemmene i Facebookgruppen for MPN og hun håper at andre som har fått avslag revurderer og klager på vedtaket. 
– ET er jo en sjelden diagnose og jeg forstår at det kan være vanskelig å få riktig kunnskap og lærdom. Går man på nettet for å finne informasjon om dette så er det en jungel! Derfor er det ekstra fint å kunne støtte seg på en forening som Blodkreftforeningen, som har kontakt med ekspertise på området og som kan hjelpe med nødvendig informasjon og dokumentasjon.  

 

Vil ha entydig definisjon

–  I vår kritisk sykdom-forsikring som selges nå, dekkes kreft under følgende vilkårtekst: «Forsikringen dekker kreftsykdom tilsvarende kodegruppe C i ICD-10. Diagnosen skal være stilt i spesialisthelsetjenesten og skal som hovedregel være basert på resultatet av histologisk undersøkelse.»

Årsaken til at vi viser til ICD-10-regelverket er for å ha en entydig definisjon av hva som dekkes. Etter hva jeg kan se så er diagnosene det vises til under her ikke tilhørende i kodegruppe C, og vil dermed ikke dekkes under disse vilkårene. 

Når det er sagt, lytter vi gjerne til hvilke diagnosekoder Blodkreftforeningen mener bør inkluderes her, slik at vi kan vurdere dette neste gang vi reviderer vilkårene, sier Anette Grønby Rein, kommunikasjonssjef i Fremtind Forsikring.