CAR-T behandling ble i august innført som andrelinjebehandling for pasienter med lymfekreft, og i løpet av kort tid vil Beslutningsforum ta en avgjørelse på om myelomatosepasienter også skal få tilgang til CAR-T her i landet. Flere pasienter vil bety kapasitetsutfordringer ved Radiumhospitalet, det er derfor viktig at tilbudet blir tilgjengelig ved både St. Olavs hospital og Haukeland universitetssykehus så fort som mulig. 

Foreløpig er det ikke tatt en beslutning i helseforetakene i forhold til å fastsette en dato for når St. Olavs hospital og Haukeland universitetssykehus kan starte opp med CAR-T. Legene ved sykehusene er utålmodige etter å komme i gang. 
– Vi er utålmodige. Det å starte behandling med CAR-T celleterapi krever mye mer både av forberedelser for sykehuset enn introduksjonen av andre legemidler, sier overlege Unn-Merete Fagerli ved St. Olavs Hospital i Trondheim til HealthTalk. 

Les mer: 
CAR-T: Kreftleger ved St. Olavs og Haukeland venter utålmodig på oppstart, HealthTalk 08.11.2023

Begrenset kapasitet står i veien for banebrytende terapi mot blodkreft, HealthTalk, 30.11.2023