Han har vært og er en svært viktig ressurs for Blodkreftforeningen både som rådgiver, foredragsholder og som en uvurderlig faglig ressurs i vårt informasjonsarbeid. Blant annet har han de siste årene besvart over hundre spørsmål i tjenesten «Spør hematologen» på vår nettside.