Egenandel kr. 200,- pr. person må betales til Blodkreforeningen Vestland, konto 1503.24.51397 innen 10.11.23.

Påmelding til: agnar.berland@gmail.com innen 10.11.22.

Med hilsen styret