Til behandling:

 1. Valg av møteleder, godkjenning av innkalling, valg av referent og to personer til å undertegne protokollen.
 2. Årsberetning for 2022
 3. Regnskap for 2022
 4. Budsjett for 2023
 5. Valg av:
 6. a. to styremedlem for to år
 7. b. en vararepresentant til styret for et år (?)
 8. c. revisor
 9. d. valgkomite
 10. Orientering om prosessen med deling av lokallaget.
 11. Innkomne saker
 12. Eventuelt
 13. Etter det formelle årsmøtet vil vi få et hyggelig og interessant foredrag med lege, musiker og forfatter Audun Myskja.  Han vil snakke om livsglede i hverdagen.  Hva skal til?  Hva gjør oss friske – og hvordan beholder vi helse over tid?  Hvordan kan musikk benyttes som støtte til helse og glede?

Myskja er overlege, spesialist i allmennmedisin, med doktorgrad innen bruk av musikkterapi i behandling av demens. Han driver i dag Senter for livshjelp på Myskjatunet i Totenvika med sin ektefelle Reidun Myskja. Han er en populær foredragsholder – som tidsskriftet Mat og helse sier det: «Har du vært på foredrag med Myskja en gang, glemmer du det aldri!»

Det vil bli servert et måltid (koldtbord), med god mulighet for uformelle samtaler.

Årsmøtet er åpent og gratis for alle medlemmer av Blodforeningen i Vestfold, Telemark og Buskerud.  Påmeldingsfrist er onsdag 1. mars. Innen samme frist må eventuelle saker som ønskes behandlet sendes inn til styret.  Benytt e-post: oletvetergregersen@gmail.com.

Styret håper på et godt fremmøte og hyggelig samvær.