Det er behov for å få inn nye styremedlemmer og varamedlemmer og vi ønsker at interesserte medlemmer tar kontakt.

Lokallaget har varierende aktivitet og vi har stor takhøyde for at medlemmer i styret kan ha varierende grad av overskudd og kapasitet til aktivitet. Det er derfor godt når vi er flere, slik at vi kan ha et tilbud til medlemmene lokalt i Agder/Sør.

Frist for å melde saker: 15 februar

Saker meldes til sor@blodkreftforeningen.no

I etterkant av årsmøtet, kl. 19:00, er vi så heldige å ha med oss Arne Otto Iversen til å fortelle om Sørlandets Skjærgård denne kvelden og vise masse flott bilder fra sommer på Sørlandet, gjennom tidene. Utdrag fra Ankerfeste av Arne Otto Iversen Vi håper på god stemning og en «forsmak» på sommeren.

Husk å melde dere på slik at vi får bevertning nok til alle, allergier må også meldes fra om på forhånd: sor@blodkreftforeningen.no / eller på SMS/tlf til Anita: 90 58 07 63

Det blir muligheter for å kjøpe signerte bøker for de som har lyst til det i etterkant av seminaret.

Med vennlig hilsen & håper vi sees 7 mars.

Styret i lokallaget Sør