Det er gode parkeringsmuligheter på INSPIRIA. Møt opp i god tid, så alle er på plass til møte starter.

Birgitte Eiken fra Sykehuset Østfold, vil informere oss om «Blodkreft og nye medisiner».

Program for årsmøte er under utarbeidelse, og blir sendt ut sammen med årsrapport og årsregnskap når alt er klart. 

Det er ingen egenandel, men vi ønsker en påmelding av hensyn til matbestilling.

Forslag til årsmøte sendes til ostlandet@blodkreftforeningen.no frist for forslag er 13.02.23.

Påmelding til årsmøte sendes til ostlandet@blodkreftforeningen.no

Vi håper og se våre medlemmer på årsmøte. Kun medlemmer med betalt årskontingent har stemmerett.

Hilsen styret i Østlandet sør øst