– Det er riktig at denne og lignende sykdommer har en viss overhyppighet hos andre familiemedlemmer. Dette er likevel ikke så sterkt at vi sier at sykdommen er arvelig, og vi har ikke anbefalt en systematisk oppfølging av familiemedlemmer. KLL er en sykdom i eldre aldersgrupper , og halvparten av de som får diagnosen er 70 år eller eldre. Den forekommer så å si ikke under 30 år. I tillegg er det slik at de fleste som får diagnosen ikke trenger behandling de første årene, men blir fulgt uten. Det er faktisk slik at tidlig behandling ikke bedrer prognosen. Disse spesielle og godartete trekkene ved sykdommen gjør at det ikke er nødvendig med systematisk undersøkelse av familiemedlemmer.
På den annen side er det ingenting i veien for å få sjekket dette hos fastlege hvis man er engstelig for sykdommen eller tenker mye på dette. Det gjøres ved en enkel blodprøve.