− Svaret er nei.
Det er veldig strenge regler for å gi blod slik at det ikke skal være noen risiko for at mottager blir skadet.