– Etter behandling for AML vil du gå til regelmessig blodprøvekontroll. Tilbakefall oppdages først og fremst ved at blodprøvene forandrer seg uten at pasienten selv merker så mye. Det typiske er at blodverdien (hemoglobin, blodprosenten) eller blodplatene (trombocyttene) begynner å bli lave eller at de hvite blodlegemene (lekocyttene) blir lave eller høye). På grunn av disse kontrollene oppdages tilbakefall mye tidligere enn da du fikk sykdommen og før du får noen symptomer.

Leveutsiktene er veldig forskjellige avhengig av hvilken type AML du har. Jeg ser at du ikke har fått allogen benmargstransplantsjon som tyder på at du har en middels til god utsikt for å være helbredet. Ved AML er det enten eller. Sykdommen må bli helt borte hvis man skal leve lenge. Men ved første tilbakefall er det fortsatt mulig å bli helt frisk, men da må sykdommen slås tilbake med allogen benmargstransplantasjon med mindre du har andre sykdommer som gjør at dette blir for farlig.

Etter de opplysningene du gir er det godt mulig at du er helbredet med cellegiftbehandlingen. Hvis det kommer tilbake, er det fortsatt muligheter med allogen benmargstransplantasjon, men jobben er litt vanskeligere da.