– Nei, det er ingen vanlige kostråd som påvirker produksjonen av røde blodceller. Det
hender at pasienter med PV og tapping får jernmangel og dette vil faktisk holde
produksjonen av røde celler nede uten tapping. Men vi prøver ikke aktivt å lage jernmangel så jeg vil ikke anbefale dette som et kostråd. Hvis dette skulle oppstå på grunn av tappingene, kan man imidlertid unnlate å gi jerntabletter. Dette er ikke farlig eller
ubehagelig.