– Polycytemia vera er registrert som en kreftsykdom. Den registreres for eksempel i Kreftregisteret. Det er likevel riktig å si at den ikke oppfører seg slik de fleste oppfatter som en typisk kreftsykdom. Den har et mildt, men kronisk forløp og er lett å holde under kontroll med medikamenter. Hos noen er det tilstrekkelig å tappe blod regelmessig (årelating) for å holde blodverdien nede. Det må også nevnes at noen kan ha mer symptomer. Den kan også gå over til andre blodkreftsykdommer etter mange år. Men alt i alt skiller denne sykdommen seg klart ut i positiv retning. Livsprognosen er svært god.