– Jeg må svare nei på det første spørsmålet ditt. Engstelse og stress er ikke kjent for å øke blodverdien ved PV.

Når det gjelder utvikling til akutt leukemi, er dette en kjent komplikasjon som heldigvis er sjelden. Risikoen er omtrent 2-3 % pr 15 år, det vil si at 2-3 av 100 personer med PV vil få dette i løpet av 15 år. Dette har tydeligvis gått bra for deg i løpet av tiden du har hatt sykdommen, og risikoen videre er fortsatt lav.