– Det viktigste med KML (kronisk myelogen leukemi) er at det har blitt en sykdom med veldig gode utsikter. Behandlingen virker bra hos 90-95% av de som har denne sykdommen, og man kan da regne med å bli helbredet. Noen kan slutte med tablettene, men noen må også fortsette. Et problem som kan dukke opp, er bivirkninger av medisinen. Dette kan føre til man må bytte medisin. Det fins i alt 5 medikamenter som kan brukes. Et annet problem er at sykdommen kan komme tilbake, men da er det god mulighet for at en av de andre medisinene virker. Alt i alt lyse utsikter.