– Jeg har ikke sett noe om at koronaviruset er spesielt farlig for de som har KLL. Her blir det å holde seg til de generelle rådene. Viruset smitter lett blant annet fordi det er nytt og det er ingen immunitet mot viruset i befolkningen. Alle som har aktiv kreftsykdom må regne med at de har nedsatt motstandskraft mot virus. Dette varierer imidlertid veldig mye innen gruppen avhengig av hvor utbredt sykdommen er, hvilken behandling man har fått eller får, hvor lenge man har hatt sykdommen osv. Alder over 65 år er i seg selv en risikofaktor og gjelder enten man har kreft eller ikke. Som sagt KLL; skiller seg ikke ut på noen måte når det gjelder dette viruset