– Det fins gode nasjonale retningslinjer for utredning og behandling av amyloidose. Dette sikrer at denne sykdommen som er nokså sjelden, blir behandlet på en riktig måte. Det er også vanlig at pasienten blir diskutert med hematolog på et sted med erfaring med sykdommen. Dette er ofte nok. I mer kompliserte tilfelle kan det være rimelig med henvisning.