– Allelebyrde er et annet ord for hvor mange av dine celler som har JAK2- mutasjon. Det er funnet en statistisk sammenheng mellom spesielle trekk ved sykdommen og allelebyrde, men dette har liten praktisk eller behandlingsmessig betydning. Sykdommen følges og behandles på samme måte uansett allelebyrde, og det er ikke viktig å vite allelebyrden for å gi god behandling. Ved undersøkelse på norske laboratorier finner man dette tallet, men det oppgis sjelden fordi det ikke har betydning. Det som er viktig, er å vite om JAK2 mutasjonen finnes eller ikke, og derfor oppgis det som et ja/nei svar. Hvis JAK2 mutasjon er til stede, er vi sikre på at diagnosen er riktig. Ca halvparten av pasienter med ET har JAK2 mutasjon, mens resten ikke har dette.