– De vanligste symptomene fra magen ved myelofibrose skyldes at milten blir stor slik du har erfart. En stor milt kan gi ubehag fordi den tar stor plass, trykker på andre organer og kan gi tyngdefornemmelse. I en stor milt kan det også oppstå miltinfarkter som skyldes små blodpropper. Disse merkes som sterke stingsmerter som ofte går over etter noen dager. De kan være ganske sterke, men er sjelden farlige. Når milten er fjernet er det ingen spesielle symptomer som er mer vanlige enn andre. Da blir det mer snakk om "vanlige" mageplager som kan komme og gå. Vi må også tenke på bivirkninger av medikamenter som alltid kan dukke opp og kan være av alle typer som for eksempel smerter, diare og forstoppelse. Det beste og enkleste er uansett å notere det du kjenner uten å tenke så mye på hva som kan forventes.