- Nei, dette er en snill tilstand som gir svært liten forandring når det gjelder corona.