– Når du har gått gjennom en allogen stamcelletransplantasjon må du regne med en reduksjon i immunsystemet, men det virker som du er blant de med minst reduksjon. En praktisk test på funksjonen i immunsystemet er om du får oftere eller mer alvorlige infeksjoner nå enn tidligere. To forkjølelser som har forløpt normalt er innenfor det normale. Du kan tenke at ditt immunforsvar er 85-90 prosent av det normale, og det greier man seg veldig bra med. Det fins ingen måte å måle dette på så dette er et grovt anslag fra min side for å antyde hvor du ligger.