– Din problemstilling er nylig blitt veldig godt belyst gjennom en stor studie hvor de har undersøkt hele den islandske befolkningen. De har blant annet sett på om personer med MGUS har nedsatt immunforsvar, og om de får mer alvorlig forløp av Covidinfeksjon. Jeg kan glede deg med å si at de fant ingen tegn til at personer med MGUS ble lettere smittet, hadde nedsatt immunforsvar eller fikk mer alvorlig forløp hvis de fikk infeksjon. Du behøver ikke å ta spesielle forholdsregler fordi du har MGUS. Denne studien er veldig grundig og pålitelig, og du kan stole på dette.