– Når du skriver transplanter så går jeg ut fra at du da mener allogen transplantasjon og ikke autolog transplantasjon. Ved allogen transplantasjon er giver av benmarg en annen person. Vaksineprogrammet er forøvrig det samme for begge typene av transplantasjon. Vaksinasjon mot meslinger er ikke med i det vanlige vaksinasjonsprogrammet etter benmargstransplantasjon. Grunnen til dette er at befolkningen er godt beskyttet mot meslinger på grunn av barnevaksinasjonsprogrammet. De fleste personer født etter 1969 er vaksinert, og dette gir varig beskyttelse. Det er imidlertid ikke registrert så godt hvem som er vaksinert før i 1995 slik at det kan være vanskelig å vite sikkert. For de som er født før 1969 er vaksinasjon mot meslinger mer usikkert.

Allogen transplantasjon gir en helt spesiell situasjon når det gjelder immunsystemet som nå har blitt byttet ut og kommer fra en annen person. Immunapparatet mot infeksjoner blir svekket, og det er grunnen til at det rutinemessig gis revaksinasjon mot polio, difteri, kikhoste, difteri og bakterien pneumokokk som kan gi lungebetennelse og blodforgiftning. Meslinger er som sagt ikke med i dette programmet og har erfaringsmessig ikke vært noe problem. Et moment er også at vaksinen består av levende, men svekket virus. Generelt skal en slik vaksine gis med en viss forsiktighet. Personer som har kronisk GVHD eller har brukt medisin som svekker immunsystemet de siste tre månedene skal ikke ha slik vaksine.

Hva så med situasjonen nå siden det har vært noen tilfelle av meslinger i Oslo?
Folkehelseinstituttet sier at det ikke er grunn til noen stor bekymring i denne situasjonen, og det er ikke nødvendig med spesielle tiltak i befolkningen på det nåværende tidspunkt. Dette vil også gjelde personer med svekket immunsystem som omfatter de som har gjennomgått transplantasjon. Folkehelseinstituttet følger situasjonen og vil nok raskt komme tilbake til saken hvis det blir noen endring.