– Når du ikke har hatt medisin i ett år går jeg ut fra at du er blant de som har brukt medisin, men har hatt veldig god respons og har sluttet. Det viser seg at ca 50 % i den situasjonen slipper å starte opp igjen og er i praksis kvitt sykdommen.
Dette betyr at din tilleggsrisiko i forbindelse med coronavirus er svært lav, og det er ikke påkrevet med spesielle tiltak utenom vanlige anbefalinger. Hjemmekontor er jo avhengig av din arbeidssituasjon. Mange steder innfører dette for en tid der det er praktisk mulig.
Vaksinen det er snakk om har ingen effekt mot coronavirus, men mot en bakterie, pneumokokker, som kan forårsake lungebetennelse og blodforgiftning. Tanken er at det er dumt å få denne sykdommen i tillegg til coronavirussykdom. Du er imidlertid ikke spesielt utsattt for denne bakterien og jeg ser ingen sterk grunn til at du skal ta vaksinen.