- Folkehelseinstituttet har definert kriterier for risiko som gjør at man får vaksinen tidligere enn man ellers ville fått den. En risikogruppe heter nå "Hematologisk kreft siste 5 år". Myelomatose kommer inn her.