– Lymfekreft er kreft i lymfekjertlene, som er en del av blodsystemet. Lymfekreft er sterkt i slekt med blodkreftsykdommene og regnes av og til som en av disse, men oftest regnes de
som en egen gruppe. I Norge behandles de på kreftavdelingene og noen steder på en felles
avdeling for blodkreft og lymfekreft.